EU projekt

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA VINARIJE ŠTAMPAR

Kratki opis projekta:

Vinarija Štampar bavi se uzgojem grožđa te proizvodnjom i prodajom vina. Jedan od ključnih problema otvaranja novih tržišta – domaćih i inozemnih, je stvaranje prepoznatljivosti proizvoda, a koje će se omogućiti prezentacijom istih na međunarodnim sajmovima vina, mjestima gdje se susreću vodeći svjetski proizvođači i distributeri, s ciljem stvaranja prilika za pristup novim inozemnim partnerima.

Cilj i očekivani rezultati projekta:

 Sudjelovanjem vinarije Štampar na međunarodnim sajmovima poboljšati će se konkurentnost vinarije kroz predstavljanje svojih proizvoda. Stvaranjem prepoznatljivosti branda kroz prezentaciju svojih proizvoda na međunarodnom tržištu, uvelike će se utjecati i na turističku djelatnost koju vinarija Štampar uvodi u svoje poslovanje. Provedbom ovog projekta stvorit će se preduvjeti za rast prihoda od prodaje, prihoda od izvoza te očuvanje postojećih radnih mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 343.112,00 kn

EU sufinanciranje projekta: 167.332,70 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 196.862,00 kn

Razdoblje provedbe projekta: 31.12.2020. – 31.12.2022.

Kontakt osoba:
Miroslav Lisjak, mag.oec
Direktor/voditelj projekta

Broj telefona osobe za kontakt:
+385 91 7805 583
E-mail adresa osobe za kontakt:
stampar@vinarija-stampar.hr

Kontakt relevantnih institucija:
Europski strukturni investicijski fondovi:
https://strukturnifondovi.hr
Europski fond za regionalni razvoj:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi
Operativni program konkurentnost i kohezija:
https://www.mingo.hr/public/investicije/OPKK_2014_2020_31316.pdf 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Izrada materijala sufinancirana je sredstvima pomoći iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost obrta Štampar.

EU projekt logotipi