Novosti

EU natječaj

EU natječaj

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Korisnik: ŠTAMPAR, obrt za vinogradarstvo i podrumarstvo,

  1. David Štampar

Naziv projekta: „Povećanje konkurentnosti implementacijom tehnološki modernizirane opreme“

Ukupna vrijednost projekta: 466.848,31 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 300.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 20.10.2017. god. – 20.04.2018. god.

Kontakt osoba: David Štampar  <stampar@vinarija-stampar.hr>

Kratki opis projekta:

Konkurencija i potrošači na tržištu sve su zahtjevniji. Ulaskom Hrvatske u EU, inozemna vina koja nude izvrstan omjer kvalitete i cijene, postala su dostupnija stoga su hrvatski vinari shvatili da moraju biti konkurentni, kako na hrvatskom, tako i na inozemnom tržištu, pa rade na kvaliteti i prilagođavaju cijene. Sa postojećom opremom Obrt se suočava sa problemom nemogućnosti proizvodnje kvalitetnih vina koja bi zadovoljila uvjete inozemnih tržišta. Obrt do sada nije imao muljaču sa runjačom te upravo zbog toga nije mogao povećati kvalitetu proizvoda (jer se grožđe plasiralo direktno u prešu) kao ni pozicionirati se na inozemnim tržištima koja traže kvalitetna sortna vina. Runjača sa muljačom utječe na kakvoću mošta i budućeg vina u znatnoj mjeri te samim time određuje buduću komercijalnu vrijednost. Nakon realizacije projekta postiže se tehnološka opremljenost koja je glavni preduvjet za povećanje konkurentnosti kroz bolju kvalitetu vina. Pumpa koju Obrt ima u vlasništvu ne može prenijeti masulj iz runjače u prešu te često lomi bobice pa se s toga nabavlja nova peristaltična pumpa koja će prenositi sav masulj direktno u prešu te će se kasnije koristiti za brži i precizniji pretok mošta i vina jer samo na taj način Obrt može dosegnuti razinu kvalitete vina koju može plasirati na konkurentno inozemno tržište. Dakle, zahvaljujući ovoj investiciji Obrt će biti u mogućnosti diferencirati proizvod i osigurati prepoznatljivost

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Predmetnim projektom postavljena su dva cilja, a to su povećanje dodane vrijednost proizvoda implementacijom pneumatske preše, muljače sa runjačom i peristaltične pumpe te  povećanje prihoda od prodaje plasiranjem kvalitetnih vina na inozemna tržišta. S ciljem postizanja definiranih ciljeva, Obrt je u sklopu projekta implementirao pneumatsku prešu i muljaču sa runjačom čime se podigla kvaliteta proizvoda na željeni nivo kao i osigurala pozicija na tržištu i povećala konkurentnost.

Korisni linkovi:

www.strukturnifondovi.hr; www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost obrta Štampar